Thông báo

Các bước tiến hành báo cáo nhân sự: 
- Bước 1: Vào MẪU BÁO CÁO để tải mẫu excel báo cáo (Lưu ý: Không sửa tên file, Không thay đổi cấu trúc file excel
- Bước 2: Điền thông tin theo mẫu excel tải về (Đọc lưu ý trên file excel để điền đúng quy định) 
- Bước 3: Vào NHÂN SỰ > CẬP NHẬT NHÂN SỰ để cập nhật nhân sự từ file excel.

Lưu ý:

- CÁC ĐƠN VỊ PHẢI ĐỌC PHẦN LƯU Ý TRÊN FILE MẪU EXCEL ĐỂ NHẬP CHO ĐÚNG MỚI BÁO CÁO ĐƯỢC.

- Các trường THPT đề xuất chức vụ (Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký, Thư ký sở tại) của Hội đồng coi thi Tuyển sinh lớp 10 THPT vào cột Ghi chú!

- Các đơn vị phải đổi mật khẩu trước khi thực hiện các thao tác khác.

Cần hỗ trợ vui lòng liên hệ sđt: 0983.097.718 (Nam)